Day

July 18, 2019
Smatra se da je antičko ime Nišave bilo Navissus pa se u istoriografiji može naći podatak da je Niš po njoj dobio ime. Međutim, dok jedan deo naučne javnosti smatra da je naziv reke istovetan sa keltskim hidronimom „Nova” ili „Novie”, drugi se drže teze da je Nišava svoj naziv imala i pre keltske invazije...
Read More
Od početne ideje da se u centru Niša podigne spomenik, pa do njene realizacije proteklo je više od 40 godina. 1897. godine, formirani Odbor za podizanje spomenika, objavio je konkurs, a prvu nagradu je 1900. godine dobio projekat Simeuna Roksandića, ali on nikada nije realizovan. U periodu od 40 godina, četiri puta je promenjen sastav...
Read More

STARI NIŠ

Upoznajte se sa prošlošću Niša znači istovremeno proći kroz najvažnije istorijske epohe srpskog naroda i glavne periode istorije Balkanskog poluostrva.

Već u prvim decenijama XX veka u Nišu se grade, ili su već izgrađena nova zdanja po ugledu na evropske gradove. Valjani gradski zakoni, naučeni od Rimljana i Vizantinaca, ponovo su vaspostavljeni. Dolaze u Niš glumci, književnici, pesnici, umetnici, naučnici, neki dolaze, neki odlaze, neki se u Nišu rađaju. Niš odiše savremenim građanskim manirima, postaje evropski grad.