Jovane, sine, Jovane, mori,
Jovane, sine, Jovane, lele,
Ti si mi, sinko prvenac,
Ti si mi, sinko prvenac!

Jovane, sine, Jovane, mori,
Jovane, sine, Jovane, lele,
Ti si mi jagnje đurđevsko,
Ti si mi jagnje đurđevsko!

Jovane , brate, Jovane, mori,
Jovane, brate, Jovane, lele,
Ti si mi cveće prolećno,
Ti si mi cveće prolećno!

* * *

Leave a Reply