Skupštinske sednice su održavane u Nišu, najpre u staroj osnovnoj školi “Sveti Sava” kod Saborne crkve, i od 1890. u zgradi Oficirskog doma.

U ovoj zgradi, napravljenoj za potrebe oficirskog kora, ondašnjih 166 poslanika stalno je od 27.7.1914. zasedalo i donelo dalekosežne odluke za dalji razvoj Srbije. U ovoj zgradi je, doneta čuvena “Niška deklaracija 7.12. 1914 u kojoj se prvi put pominje službeni zahtev za ujedinjenjem Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu Južnoslovensku državu.

U ovoj zgradi je novembra 1914. osnovan Južnoslovenski odbor i u njoj je 6.5.1915 održan prvi Jugoslovenski kongres kome je predsedavao Ivo Ćipiko, a na čijem čelu se nalazio Dalmatinac Fran Supilo.

Leave a Reply