Oslobođenje od Turaka

Niš je oslobođen od Turaka 1877. godine.

Sa širenjem Srbije na jug, dešavaju se važne promene u stanovništvu Niša i okoline. Populacija turskog porekla, koja je, u to vreme, predstavljala trećinu stanovništva, odlazi u Tursku. Za Turcima odlaze i drugi narodi koji su bili naseljeni oko Viline reke: Čerkezi, Tatari i deo Cigana.

Njihov odlazak nadoknađuje masovni dolazak Srba sa novooslobođenih teritorija južno od Niša, severnih teritorija nezavisne Srbije i bivših stanovnika Niša koji su ranije napustili grad pred turskom okupacijom.

Grad koji je 1879. godine imao 12.800 stanovnika, početkom 20. veka  broji 25.100.

Danas Niš ima oko 350.000 stanovnika i najveći je srpski grad južno od Beograda.

Piše: Olivera Sašek Radulović

Leave a Reply