Бре, девојче мајка те немала

Бре, девојче мајка те немала

Нит имала , нит коме дала!

Изеде ме твоја лепотиња

Лепотиња, твоје црне очи

 

– Ако сам ти тако омилела

А ти дођи ноћи у поноћи

Ал не јаши коња аџмију

Нити паши сабљу димискију–

 

Од радости момче не дочуло

Од радости момче не дочуло

Већ узјаха коња аџмију

И припаса сабљу димисакују…