Фатише коло нишке девојкe

Фатише коло нишке девојке

Фатише коло нишке девојке

Нишке девојке на туј нишку чешму.

На чело кола, Ивкова Таша

На чело кола, Ивкова Таша

Ивкова Таша, лепотиња наша.