Јелено, моме, Јелено

Јелено, моме, Јелено

Та, Јелено, фидан бајлио,

Одавно сам ашик на тебе!

– По чем си ашик на мене,

кад ти немаш коња код себе?–

Ја имах, Ленче, па дадох

Дадо га душо због тебе,

Ај, да те видим крај себе. . .

 

Јелено, моме, Јелено

Та, јелено, фидан бајлио,

Одавно сам ашик на тебе!

–По чем си ашик на мене,

Кад немаш паре код себе ?–

дадо их душо због тебе

Ај, да те видим крај себе!