Некад и сад

Једна од малог број кућа из турског периода, налази се близу Палилуске рампе.Година изградње ове куће је највероватније 1870. и како се налазила у тадашњој српској, Поп-Прокиној махали, подигнута је од стране србина Ђорђа Јовановића.
Кућа је грађена по угледу на старе балканске куће, и представљала је вредан архитектонски споменик.
Предлог за заштиту и очување ове куће дао је још октобра 1963. године академик, професор Бранислав Којић, а маја 1968 донето је решење о заштити кућае од стране Завода за заштиту споменика у Нишу. Кућа је сачувана и реконструисана али, на велику жалост, не у аутентичном облику.


Зграда Женске гимназије почела је да се гради 1935. године на делу плаца мушке гимназије, а завршена је 1937. када је и почела да ради. После више функција користила се као зграда Више педагошке школе, а од 1971. год. као Филозофски факултет.


Након ослобођења по Винтеровом плану за уређење града старо је уступало место новом, а почело се од центра града – од трга који је носио има кнеза Милана Обреновића – ослободиоца. Уместа турске неуређене махале израста модеран трг са објектима „европског“ стила. Данас је то савремени централни градски трг.


CTPAHA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10