Некад и сад

Ова кућа као вредан архитектонски објекат са богатом фасадном декорацијом у духу сецесије и барока, од 1983. године је под заштитом закона. Саграђена је 1920. године, и припадала је нишком рентијеру Радету Николићу. Кућа се налази у улици Орловића Павла.
Иначе ова једна од средишњих градских улица првобитно се звала Крунска (због близине летње резиденције краља Милана). После Првог светског рата названа је Поенкарова, а после Другог светског рата добила је садашњи назив Орловића Павла.


После ослобођења Ниша од вековног турског ропства, изградња војних објеката, у „другој престоници Србије“ била је веома интезивна. За зграду Инжењерске касарне камен темељац је положен 10. јуна 1899. године у присуству Краља Александра и његовог оца Милана Обреновића. Грађена је по пројекту архитекте Данила Владисављевића из Београда и представља најзначајнији и најмонументалнији војни објект у Нишу. Као најзначајнији и „најчистији романтичарски објект“ у новијој архитектури Србије стављена је под заштиту државе 1983. године


На улазу у Војну болницу у Нишу, стоји скромна и неприметна купа од бигра, јединствен споменик посвећен жртвама погинулим и умрлим у Моравској војној болници у рату 1914.-1918. године. Споменик је подигло само особље болнице. На њему једноставно пише ”Овде су пали за отаџбину 1918.”


CTPAHA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10