Шано душо

Шано душо, Шано мори,

Отвори ми врата,

Ја ти носим, џанум, Шано,

Ђредан од дуката!

Ој, леле, леле,

Изгоре за тебе,

Изгоре ми, џнум, Шано,

Срце за тебе!

 

Твоје лице бело, Шано

Снег је са планина,

Твоје чело, гидо Шано

Како месечина,

Ој, леле, леле,

Изгоре за тебе,

Изгоре ми, џнум, Шано,

Срце за тебе!

 

Она твоја уста, Шано

Како рујна зора,

Оно око душо моја,

Нека ме изгоре,

Ој, леле, леле,

Изгоре за тебе,

Изгоре ми, џанум, Шано,

Срце за тебе!

 

Ноћ ли ходи тамна , Шано

Ја си тугу вијем,

Убавиња твоја, Шано

Не да ми да спијем,

Ој, леле, леле,

Изгоре за тебе,

Изгоре ми, џанум, Шано,

Срце за тебе!

 

Шано душо, Шано мори,

Отвори ми врата,

Ће ти давам, џанум, Шано,

Ђердан од дуката!

Ој, леле, леле,

Изгоре за тебе,

Изгоре ми, џанум, Шано,

Срце за тебе!