Синoћке те видо, леле, Зоне

Синоћке те видо, леле Зоне

Где се премењуваш

Ој леле Зоне, Зоне Занфирово

Где се премењуваш, леле Зоне

у твоја градина,

Ој леле Зоне, Зоне Занфирово

Гди се премењуваш, леле Зоне

у свилена риза,

Ој леле Зоне, Зоне Занфирово

У свилена риза, леле Зоне

У чичек антерија.

Ој леле Зоне, Зоне Занфирово