Стари Ниш у слици и речи

Долазак првог воза у Ниш