Што је сјајна, дуде, месечина

Што је сјајна, Дуде, месечина

Што је сјајна, Дуде, месечина!

Што су коњи за јашење

Што су моме за крадење!

Украдо је из постеље,

Међу мајку, међу татка;

Пронесо је кроз три села,

А моме се не разбуди.

У четврто проговара;

– Куде ми је бела соја–

Не си моме, куде мајку,

Но си моме, куде момче.