Што си Лено, на големо

Што си Лено, на големо

Барем да си од колено?

Татко ти је бекрим баша,

Мајка ти је измећарка

–Ако нисам од колено,

Ал ја имам алтан чело,

Алтан чело, лице бело. . .